Aanmelding als donateur van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers

  Voornamen en achternaam (*)

  Adres (*)

  Postcode en woonplaats (*)

  Telefoonnummer (*)

  Email adres (*)

  * Met een eventuele link naar een slachtoffer ten gevolge van een geweldsmisdrijf.

  Voornamen en achternaam van het slachtoffer

  Geboren d.d

  Overleden d.d

  1. Ondergetekende symphatiseert met de doelstelling van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers en wenst daartoe een inschrijving als donateur

  2. Ondergetekende draagt tenminste € 15,- per jaar per persoon bij voor het donateurschap van de FNG.

  3. Een betalings- / machtigings-verzoek wordt u per e-mail toegezonden.

  4. Ondergetekende wil het kwartaalblad van de FNG, de Cocon toegezonden krijgen in:
  hardcopie per posttoezending per e-mail

  Banknr.: NL 25 INGB 0008400643 t.n.v. de FNG
  Postadres: Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag

  U kunt onze privacy verklaring hier lezen.