Aanmelding als lid van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers

  Voornamen en achternaam (*)

  Adres (*)

  Postcode en woonplaats (*)

  Telefoonnummer (*)

  Email adres (*)

  Nabestaande(n) van:

  Volledige voor – en achternaam van het slachtoffer voor de ledenlijst. Indien op het lint en of Cocon * :

  Geboren d.d

  Overleden d.d

  1. Ondergetekende(n) wens(t)(en) lid te worden van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers en wordt toegevoegd aan de ledenlijst van de FNG.

  2. Het is mij / ons bekend dat de ledencontactlijst uitsluitend door bestuursleden wordt benut en nimmer aan derden ter inzage of anderszins wordt gegeven.

  3. Ik/wij wil(len) WEL/NIET dat de naam en foto van het slachtoffer op de fotogalerij van de website komt.
  welniet

  4. Ik/wij wil(len) WEL / NIET dat de naam van het slachtoffer op het stoffen lint komt.
  welniet

  5. Ik/wij zouden graag een naamplaatje van het slachtoffer op de herdenkingsmuur willen. (Jaarlijks wordt er in de maand mei een bijeenkomst voor georganiseerd)
  janee

  6. Ik/wij wil(len) WEL/NIET dat de naam en foto van het slachtoffer in de Cocon komt op de ‘wij herdenken’ lijst.
  janee

  7. Ik wil de cocon toegezonden krijgen:
  janee

  8. Ik draag tenminste € 10,- per jaar per persoon bij voor het lidmaatschap van de FNG.
  Het betreft hier een vrijwillige bijdrage; indien u instemt met een vrijwillige bijdrage wordt u een betalings- / machtigings-verzoek per e-mail toegezonden.

  Banknr.: NL 25 INGB 0008400643 t.n.v. de FNG
  Postadres: Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag

  U kunt onze privacy verklaring hier lezen.