Aanmelding als lid van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers

Voornamen en achternaam (*)

Adres (*)

Postcode en woonplaats (*)

Telefoonnummer (*)

Email adres (*)

Nabestaande(n) van:

Volledige voor – en achternaam van het slachtoffer voor de ledenlijst. Indien op het lint en of Cocon * :

Geboren d.d

Overleden d.d

1. Ondergetekende(n) wens(t)(en) lid te worden van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers en wordt toegevoegd aan de ledenlijst van de FNG.

2. Het is mij / ons bekend dat de ledencontactlijst uitsluitend door bestuursleden wordt benut en nimmer aan derden ter inzage of anderszins wordt gegeven.

3. Ik/wij wil(len) WEL/NIET dat de naam en foto van het slachtoffer op de fotogalerij van de website komt.
welniet

4. Ik/wij wil(len) WEL / NIET dat de naam van het slachtoffer op het stoffen lint komt.
welniet

5. Ik/wij zouden graag een naamplaatje van het slachtoffer op de herdenkingsmuur willen. (Jaarlijks wordt er in de maand mei een bijeenkomst voor georganiseerd)
janee

6. Ik/wij wil(len) WEL/NIET dat de naam en foto van het slachtoffer in de Cocon komt op de ‘wij herdenken’ lijst.
janee

7. Ik wil de cocon toegezonden krijgen:
janee

8. Ik draag tenminste € 10,- per jaar per persoon bij voor het lidmaatschap van de FNG.
Het betreft hier een vrijwillige bijdrage; indien u instemt met een vrijwillige bijdrage wordt u een betalings- / machtigings-verzoek per e-mail toegezonden.

Banknr.: NL 25 INGB 0008400643 t.n.v. de FNG
Postadres: Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag

U kunt onze privacy verklaring hier lezen.