Inschrijfformulier

   

  Nabestaanden

  Achternaam (*)

  Voornaam (*)

  Voorletters (*)

  Adres (*)

  Postcode (*)

  Woonplaats (*)

  Telefoonnummer (*)

  E-mail (*)


   

  Slachtoffer

   

  Voornaam slachtoffer (*)

  Achternaam slachtoffer (*)
  .

  Geboortedatum (*)

  Datum overlijden (*)

  Relatie tot het slachtoffer(*)

  Ondergetekende(n) wens(t)(en) lid te worden van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers.

  Ondergetekende(n) wil(len) haar/zijn/hun naam laten opnemen in de ledencontactlijst van de federatie.

  Ik/wij wil(len) WEL / NIET dat de naam en/of foto van het slachtoffer op de fotogalerij van de website komt.

  Ik/wij wil(len) WEL / NIET dat de naam van het slachtoffer op het stoffen lint komt.

  Ik/wij wil(len) WEL/NIET het kwartaalblad de Cocon per post ontvangen.

  Ik/wij wil(len) WEL/NIET dat de naam en foto van het slachtoffer op de ‘wij herdenken’ pagina van het kwartaalblad de Cocon komt.

  Ik ben WEL/NIET bereid een vrijwillige bijdrage van € 10,00 per persoon per jaar te doneren.

  U kunt onze privacy verklaring hier lezen.