L.O.v.N.G.

Landelijke Organisatie voor Nabestaanden Geweldslachtoffers

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Landelijke Organisatie voor Nabestaanden Geweldslachtoffers  heeft ten doel:

-Deelnemers adviseren en wijzen op de belangen van onderlinge lotgenoten contacten, zoals lotgenoten verenigingen, lotgenoten bijeenkomsten, onderlinge contacten / correspondentie en andere activiteiten zoals de jaarlijkse landelijke Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG) en herdenkingen bij het landelijk monument in de Wijk (gemeente De Wolden).

-Het organiseren van meerdere regionale en landelijke lotgenoten bijeenkomsten en weekenden. Regiobijeenkomsten en weekenden, waarin gesproken kan worden over alle specifieke lotgenotenproblemen zonder dat dit verplicht is.

-Het installeren van regio contactpersonen voor de eerste contacten met slachtoffers die zich aanmelden en / of meer informatie wensen.

-Het organiseren van een kinderweekend. Kinderen van slachtoffers van levensdelicten zijn een groep nabestaanden die namelijk vaak vergeten wordt. Ten onrechte, want ook de allerkleinsten hebben behoefte aan steun en lotgenotencontact. In hun jonge, kwetsbare jaren overkwam hen het meest verschrikkelijke: het verlies van een ouder, broer of zus.

-Op te treden als belangenbehartiger in de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG). Bereiken dat er echt wordt geluisterd naar al die slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven die vastlopen in het ambtelijke apparaat.

-Het onderhouden van contacten met beleidsmakers en politici. Samen aandacht blijven vragen voor de positie van slachtoffers en nabestaanden bij de overheid, de politiek, belangenorganisaties en iedereen die ons kan helpen.

-Zich in te zetten zich voor verbetering van de positie nabestaanden geweldslachtoffers in ons rechtssysteem. Door samenspraak en samenwerking met deelnemers trachten, tekortkomingen te achterhalen en hindernissen die herstel en voortgang belemmeren te doorbreken.

-Dit met de overtuiging omdat zij als ervaringsdeskundigen, met de verkregen ervaringen van lotgenoten, het beste kunnen vertellen hoe het is om een dierbare te verliezen door geweld en dat er voor nabestaanden nog vele tekortkomingen zijn.

Bestuur, contactpersonen, vrijwilligers en leden:

Bestuursleden: mensen met een ervaring en/of het verlies van een dierbare die zich willen inzetten om de doelstelling en invulling van de stichting trachten te verwezenlijken.

Contactpersonen: mensen met een ervaring en/of het verlies van een dierbare die lotgenoten te woord willen staan, voorlichting te geven, contacten onderhouden met lotgenoten.

Vrijwilligers: mensen met of zonder een ervaring en/of het verlies van een dierbare, zich betrokken voelen en die zich willen inzetten om samen de doelstelling en invulling van de stichting trachten te verwezenlijken.

Alle werkzaamheden en inspanningen geschieden op basis van vrijwilligheid zonder vergoedingen.

Leden: mensen met een ervaring en/of het verlies van een dierbare die hun ervaringen willen delen, behoefte hebben aan lotgenotencontact en gebruik willen maken van bijeenkomsten.

Lidmaatschap is vrijblijvend zonder kosten en/of bindende verplichtingen.
Deelnemen aan lotgenotenbijeenkomsten / weekenden is kosteloos.
Vrijwillige bijdrage en/of donaties zijn welkom: zie ‘Steun Ons’
De stichting is afhankelijk van subsidie en donaties.