Nationaal monument

De Muur tegen Geweld is het Nationale monument voor Geweldslachtoffers.

Lees meer

Dag Herdenken Geweldslachtoffers

Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG) wordt jaarlijks gehouden op de zaterdag van week 38.

Lees meer

Campagnefilm “Uitgaan of naar de les, waarom met een mes?” is nu online.

 

De film is tot stand gekomen door de FNG in samenwerking met de Nadine Foundation en met dank aan de Peter Faber Stichting en Fonds Slachtofferhulp.

In deze film willen nabestaanden van de FNG een halt toeroepen aan het alsmaar toenemen van steekincidenten onder de jongeren.

12 Nabestaanden, waaronder een docent, die iemand hebben verloren als gevolg van een dodelijk steekincident vertellen over de gevolgen hiervan; hoe het leven van hun zo veranderd is.

Ook misdaadjournalist Mick van Wely heeft een bijdrage geleverd aan de film net als Eric, een ex-gedetineerde.

Wij roepen een ieder op om deze film zoveel mogelijk te delen. Vooral ook aan ouders van (middelbare) scholieren, maar ook aan docenten die u kent of jeugdwerkers opdat zij, al dan niet met onze steun, hét gesprek hierover met de jeugd kunnen voeren.

Help ons onze boodschap zo breed mogelijk te verspreiden. Zo kunnen wij allen een steentje bijdragen aan het voorkomen van geweld in de samenleving door dat er meer onderling respect komt.

Geweld eindigt waar respect begint.

Afscheid Roger de Groot, burgemeester van de Wolden

Per 1 juni is burgemeester Roger de Groot de nieuwe burgemeester van Emmeloord. 9 Jaren is hij de burgemeester geweest van de Wolden waar ons nationale monument “Het Onbevattelijke” staat. De FNG organiseert hier twee keer per jaar een landelijke herdenkingsdag voor de nabestaanden van geweldsslachtoffers; in de maand mei met naamplaatjesdag en in november met lichtjesavond. De burgemeester kreeg telkenmale van ons een uitnodiging en telkenmale is hij geweest en nam alle tijd voor de nabestaanden. Dat werd door het bestuur alsook door de vele nabestaanden zeer op prijs gesteld. Bij de oprichting is door het bestuur aan de burgemeester gevraagd om lid te worden van het comité van Aanbeveling hetgeen direct met “ja” werd beantwoord. Op eigen verzoek wil hij nu afzien van dit lidmaatschap.... Lees meer

  Agenda


 

FNG Informatie folder

U kunt onze informatie folder hier downloaden.

Aanmelden voor de volgende bijeenkomsten kan hieronder:

Aanmeldformulier Sport- en spelweekend 2023