Oude informatie

De Federatie (FNG) sinds 2 januari 2014 een samenwerkingsverband van meerdere lotgenotenorganisaties.
In de afgelopen jaren zijn organisaties zoals de stichting Aandacht Doet Spreken, de Vereniging
Ouders van een Vermoord Kind en Vereniging Veiligheid Respect Solidariteit, ieder voor zich
succesvol geweest in de belangenbehartiging van nabestaanden.

Als vertegenwoordiger van ruim 500 families, is de FNG de meest geschikte organisatie
om informatie te bundelen over hoe nieuwe rechten in de dagelijkse praktijk worden
doorgevoerd en ervaren, en dit te delen met de verschillende partijen in de rechtsketen.

Om alle nabestaanden beter te kunnen bedienen werken wij aan een beter online portaal waar
nabestaanden terecht kunnen voor informatie en met concrete hulpvragen.

Dit hopen wij te bereiken met o.a. deze website, actuele aankondigingen, berichten en informatie met
betrekking tot alle activiteiten en ontwikkelingen.

——————————————————————————

Graag maak ik ieder opmerkzaam op een nieuw fenomeen waar daders (en mogelijk in toenemende mate) gebruik van maken om informatie over de door hen gepleegde moord en veroordeling te laten verwijderen van het internet en in staat zijn hun verleden te verhullen. In april 2014 heeft het Europese Hof uitspraak gedaan dat informatie over iemand door derden op het net geplaatst, op verzoek verwijderd moet worden. Ter illustratie doe ik hierbij de URL die verwijst naar het verzoek van de moordenaar van mijn dochter (lotgenoot) aan Google om de informatie over de moord te verwijderen, aan welk verzoek gehoor is gegeven:
www.chillingeffects.org/notices/1440733

Het is zeer pijnlijk voor nabestaanden te constateren dat de link naar de naam van de dader is verwijderd. Is, kunnen wij of u, hier iets tegen doen?

EXACTE INHOUD: 12 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging voor moord op partner Gepubliceerd op dinsdag 27 november 2007 om 14:40 Het Gerechtshof ‘s-Gravenhage heeft in hoger beroep L.M.E. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn partner en moeder van zijn twee jonge kinderen in juni 2005 in Barendrecht. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een gevangenisstraf van 9 jaar en tbs met dwangverpleging. Het hof is van oordeel dat de ernst van het feit en de gevolgen daarvan voor met name de zeer jonge kinderen van het slachtoffer, die nu door hun grootouders worden opgevoed, buitengewoon ernstig zijn en dat niet kan worden volstaan met de door de advocaat-generaal geëiste straf. Kalm beraad en rustig overleg Het hof is van oordeel dat de verdachte zijn partner na kalm beraad en rustig overleg van het leven heeft beroofd, nu hij een aantal uren voor het gebeurde in een zoekmachine op internet termen als “messteek hartstreek”, “hoe te vermoorden” en “fastest way to kill someone” heeft ingetoetst. Dat de verdachte daarmee beoogde te zoeken naar tips voor zelfdoding acht het hof gelet op die termen niet aannemelijk. Bovendien heeft de verdachte een mes zodanig geprepareerd dat hij beter kon steken en zichzelf daarbij niet zou verwonden. Het verweer van de verdachte dat hij heeft gehandeld in een dissociatieve toestand – het zogenaamde “zwarte gat” – heeft het hof verworpen, onder meer gelet op de verklaringen van gedragsdeskundigen dat daarvoor geen aanwijzingen zijn en de gedetailleerde verklaringen van de verdachte over de gebeurtenissen vóór en vlak na de moord. Rechtbank Door de rechtbank Rotterdam was hij tot een gevangenisstraf van 9 jaar en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Het openbaar ministerie had in eerste aanleg een gevangenisstraf van 15 jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Zowel de verdachte als het openbaar ministerie heeft hoger beroep ingesteld. De advocaat-generaal heeft in hoger beroep dezelfde straf geëist als de rechtbank heeft opgelegd. =========== Als ik mijn naam “Lino Emerenciana” intyp in Google dan krijg ik als eerste zoekresultaat de URL-link van Rechtennieuws.nl met de hierboven aangegeven inhoud. Conform de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 mei 2014, Arrest in zaak C-131/12, mag ik u verzoeken om deze koppeling van de Google-resultatenlijst te laten verwijderen. Ik citeer: “De exploitant van een internetzoekmachine is verantwoordelijk voor de door hem verrichte verwerking van persoonsgegevens die worden weergegeven op door derden gepubliceerde webpagina’s. Aldus kan, wanneer na een zoekopdracht op de naam van een persoon de resultatenlijst een koppeling weergeeft naar een webpagina die informatie over de betrokkene bevat, de betrokkene zich rechtstreeks tot de exploitant richten of, wanneer deze geen gevolg geeft aan zijn verzoek, tot de bevoegde autoriteiten om, onder bepaalde voorwaarden, deze koppeling van de resultatenlijst te laten verwijderen (Europese Hof van Justitie)” …