Over VVRS

Vereniging voor Veiligheid Respect en Solidariteit

De VVRS heeft zich het lot aangetrokken van slachtoffers en nabestaanden van geweldmisdrijven. Als buitenstaanders na de schok van een geweldincident hun normale leven weer oppakken, blijven de slachtoffers en nabestaanden maar al te vaak alleen achter. Voor hen begint de eenzame zoektocht naar nieuwe basis zekerheden om het leven zo goed mogelijk te hervatten. Soms vinden ze steun bij elkaar.

Veel slachtoffers of hun nabestaanden voelen zich buiten de maatschappij geplaatst en verkeren in een isolement. De VVRS heeft zich hun lot aangetrokken en probeert hen in moeilijke situatie te ondersteunen. De VVRS biedt een helpende hand en probeert alles in het werk te stellen zowel op het justitiële als politieke vlak.

Samen met andere lotgenoten organisaties, ADS en VOVK, hebben we in overleg met Justitie al belangrijke stappen gezet en zijn er verbeteringen tot stand gekomen. Positie verbeteringen voor slachtoffers en nabestaanden van willekeurig geweld moeten in Nederland meer rechten krijgen!

Er worden lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd met een informatief en ontspannen karakter Regelmatig worden sprekers uitgenodigd van diverse instanties.

Het verbeteren van de rechtspositie van slachtoffers van ernstige geweldsdelicten en hun nabestaanden.
Het verbeteren van de slachtofferhulp, slachtoffer zorg en van de behandeling en bejegening van slachtoffers van ernstige geweldsdelicten en hun nabestaanden.
Het voorkomen en bestrijden van geweld in de samenleving.
Het verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

Ieder die de centrale uitgangspunten van de vereniging onderschrijft en daarin wil steunen kan lid of donateur worden.

VVRS geeft advies

Begeleiding, Opvang van Nabestaanden en Slachtoffers

De VVRS geeft advies. De vereniging heeft een steunpunt ingericht ten behoeve van gedupeerden van ernstige geweldsdelicten en begeleidt de leden met een traumatische ervaring. De VVRS biedt een helpende hand en probeert alles in het werk te stellen zowel op het politieke als justitiële vlak. Verschillende slachtoffers of nabestaanden hebben de weg gevonden naar de vereniging voor advies en steun of een verwijzing. De vereniging kan u in contact brengen met een jurist. Deze jurist vormt het centrale aanspreekpunt voor advies of verdere verwijzing.

VVRS Jongeren

Op deze website hebben wij een pagina voor de jongeren in onze vereniging.
Jongeren willen hun verdriet met leeftijdgenoten delen. Gesprekken voeren die passen in hun leven. Zelf geven ze invulling aan de jongerenpagina, dat kan door gedichten te schrijven, muziek, foto’s, je eigen verhaal willen vertellen etc. Er zijn twee jongeren binnen de VVRS die zich hiervoor inzetten.

Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG)

DHG (Dag Herdenken Geweld slachtoffers) wordt jaarlijks gehouden op de zaterdag van week 38 en is een initiatief van de drie lotgenoten organisaties ADS, VOVK en VVRS. Elk jaar andere plaats. Deze dag worden gedichten voorgelezen. Ook is er passende zang en muziek. Het is vooral een dag waar lotgenoten uit heel Nederland elkaar ontmoeten. Tijdens deze dag wordt een stille tocht gehouden waarbij de linten met de namen van de slachtoffers worden gedragen door nabestaanden, vrienden, genodigden en vrijwilligers. Door kamerleden worden de namen van alle slachtoffers opgelezen. Ook zijn hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waaronder de minister president en de staatsecretaris van Justitie.

Nabestaanden

Samen met andere lotgenoten organisaties hebben we in overleg met Justitie al belangrijke stappen gezet en zijn er verbeteringen tot stand gekomen. De overheid, politiek, media en organisaties wonen regelmatig de bijeenkomsten van de VVRS bij. We blijven aandacht vragen voor zaken die nu nog niet acceptabel zijn.

Organisatie

De vereniging heeft geen politieke of religieuze voorkeur of binding. De VVRS heeft zich het lot aangetrokken van slachtoffers en nabestaanden van geweldsmisdrijven. Zoals moord van je kind of geliefde, mishandeling of huiselijk geweld. Als buitenstaanders na de schok van een geweldincident hun normale leven weer snel oppakken, blijven de slachtoffers en nabestaanden maar al te vaak alleen achter. Voor hen begint de eenzame zoektocht naar nieuwe basiszekerheden om het leven zo goed mogelijk te hervatten. Soms vinden ze steun bij elkaar. Veel slachtoffers of hun nabestaanden voelen zich buiten de maatschappij geplaatst en verkeren in een isolement. De VVRS heeft zich hun lot aangetrokken en probeert hen in hun moeilijke situatie te ondersteunen.

De VVRS wil graag de positie van slachtoffers en nabestaanden van ernstige geweldsmisdrijven verbeteren. De VVRS wijst op de belangen van het onderling contact tijdens de lotgenoten bijeenkomsten.

VVRS biedt Veiligheid aan en Respect voor elkaar.

De reden voor een vereniging was een ernstig tekort in het begeleiden en behartigen van de belangen van slachtoffers en nabestaanden van ernstige geweldsdelicten. Zowel tekorten op menselijk vlak evenals op juridisch vlak. Daaruit is een vereniging gegroeid die door veelvuldig overleg met justitie en politie er mede voor heeft gezorgd dat de positie van de slachtoffers, nabestaanden van ernstige geweldsdelicten enorm is verbeterd. De VVRS gaat verder op de ingeslagen weg met respect voor elkaar.

Solidariteit van een groep

VVRS heeft 7 bestuursleden en telt ca. 90 leden en donateurs, hoofdzakelijk afkomstig uit Noord en oost Nederland. Er worden lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd met een informatief en ontspannen karakter. Regelmatig worden sprekers van diverse instanties uitgenodigd.

In al die jaren zijn er helaas vele en vele slachtoffers gevallen van willekeurig geweld.
De vereniging is twee maal per jaar in gesprek met Justitie om aandacht te vragen voor de slachtoffers en/of hun nabestaanden. Positie verbeteringen voor slachtoffers en nabestaanden van willekeurig geweld. De slachtoffers en/of hun nabestaanden moeten in Nederland meer rechten krijgen en zwaardere straffen voor daders die de slachtoffers de kans op Leven heeft ontnomen. Dat was de insteek toen al die partijen bij elkaar kwamen en dat staat nog steeds.