Over VOVK

Vereniging Ouders van een Vermoord Kind

De Vereniging Ouders van een Vermoord Kind is een lotgenotengroep van en voor ouders van een vermoord kind. Onze vereniging bestaat uit ca. 200 lotgenoten.

 

De historie

Het eerste initiatief kwam voort uit de samenwerking van een ouderpaar met Slachtofferhulp Nederland. Zij brachten in 1995 een aantal ouders bijeen van wie hun kind vermoord was. Er was zoveel herkenning, zoveel verdriet en woede om het onrecht dat hun kind was aangedaan. Maar niet alleen was daar de emotionele kant. Ook de praktische kant, de contacten die ze hadden met maatschappelijk werk, justitie en politie… De wederzijdse verhalen bevatten zo veel overeenkomsten. Daar móesten ze wat mee doen. Op 25 april 1995 werd de vereniging opgericht.

Sinds januari 2014 werkt de VOVK in federatief verband nauw samen met de lotgenotenorganisaties Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (LOvNG) en de Vereniging voor Veiligheid Respect en Solidariteit (VVRS) onder de naam: Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG).

 

Wat doen we

We richten ons op ouders van een vermoord kind. Daarbij hebben we géén leeftijdsgrenzen, immers, je kind blijft altijd je kind, ook al was hij of zij 40 jaar.

Met onze lotgenotengroep komen we regelmatig bij elkaar. Gemiddeld eens per anderhalve maand. Onze bijeenkomsten houden we in Leusden, centraal in het land gelegen.

Bij deze bijeenkomsten delen wij onze ervaringen en spreken we over de onderwerpen en de gebeurtenissen waar we onszelf in herkennen of waarvan we weten dat we er als ouders mee te maken gaan krijgen. Vaak ook hebben we een leidend thema in onderlinge rondetafelgesprekken en nodigen we een spreker uit die ons belangrijke informatie kan verschaffen.

 

Erkenning van onze positie

Onze vereniging streeft naar verbetering van onze positie als nabestaande of slachtoffer. Steeds meer is er, ook in de wet, aandacht voor nabestaanden. Hiervoor zijn we met regelmaat in gesprek met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken. Ook met Slachtofferzorg van het Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, het Fonds Slachtofferhulp en met de politiek voeren we uitgebreide discussies over onderwerpen die ons raken.

Tot op de dag van vandaag wordt onze vereniging door Buitenlandse Zaken en Justitie geraadpleegd en passen deze overheidsinstanties hun gedrag aan aan onze richtlijnen.

 

Cocon

De Cocon is het ledenblad van de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind. Het blad verschijnt 4 keer per jaar en wel in maart, juni, september en december. Voor het plaatsen van artikelen is expliciet toestemming gevraagd aan de ouders die meewerkten aan de artikelen.

 

Vrijwilligers

Onze activiteiten worden ondersteund door een aantal vrijwilligers. Zij hebben ervaring in maatschappelijk werk, rouwverwerking en slachtofferhulp. Zij (bege)leiden de bijeenkomsten en hebben als belangrijke taak het opvangen en begeleiden van nieuwe leden.

Kosten

De ledenbijdrage is minimaal € 10,- per persoon per jaar.

 

Financiële ondersteuning

De VOVK kan bestaan dankzij: