Aanmelding als donateur van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers

  Voornamen en achternaam (*)

  Adres (*)

  Postcode en woonplaats (*)

  Telefoonnummer (*)

  Email adres (*)

  * Met een eventuele link naar een slachtoffer ten gevolge van een geweldsmisdrijf.

  Voornamen en achternaam van het slachtoffer

  Geboren d.d

  Overleden d.d

  1. Ondergetekende sympathiseert met de doelstelling van de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers en wenst daartoe een inschrijving als donateur

  2. Ik machtig u om jaarlijks een bedrag in euro's van een rekeningnummer (IBAN) af te schrijven. Vul uw gegevens hieronder in. De jaarlijkse afschrijving zal in de maand november plaatsvinden.

  Bedrag in Euro's

  Rekeningnummer (IBAN)

  Rekening op naam van

  3. Ondergetekende wil het kwartaalblad van de FNG, de Cocon toegezonden krijgen in:

  hardcopie per posttoezending per e-mail

  U kunt onze privacy verklaring hier lezen.