Aanmelding als lid van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers

  Voornamen en achternaam (*)

  Adres (*)

  Postcode en woonplaats (*)

  Telefoonnummer (*)

  Email adres (*)

  Nabestaande(n) van:

  Volledige voor – en achternaam van het slachtoffer voor de ledenlijst. Indien op het lint en of Cocon * :

  Geboren d.d

  Overleden d.d

  1. Ondergetekende(n) wens(t)(en) lid te worden van de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers en wordt toegevoegd aan de ledenlijst van de FNG.

  2. Het is mij / ons bekend dat de ledencontactlijst uitsluitend door bestuursleden wordt benut en nimmer aan derden ter inzage of anderszins wordt gegeven.

  3. Ik/wij wil(len) WEL/NIET dat de naam en foto van het slachtoffer op de fotogalerij van de website komt.

  welniet

  4. Ik/wij wil(len) WEL / NIET dat de naam van het slachtoffer op het stoffen lint komt.

  welniet

  5. Ik/wij zouden graag een naamplaatje van het slachtoffer op de herdenkingsmuur willen. (Jaarlijks wordt er in de maand mei een bijeenkomst voor georganiseerd)

  janee

  6. Ik/wij wil(len) WEL/NIET dat de naam en foto van het slachtoffer in de Cocon komt op de ‘wij herdenken’ lijst.

  janee

  7. Ik wil de cocon toegezonden krijgen:

  janee


  8. Ik draag tenminste € 15,- of een ander bedrag van ... per jaar per persoon bij voor het lidmaatschap van de FNG.
  Het betreft hier een vrijwillige bijdrage;
  Ik machtig u om jaarlijks een bedrag in euro's van een rekeningnummer (IBAN) af te schrijven. Vul uw gegevens hieronder in. De jaarlijkse afschrijving zal in de maand november plaatsvinden.

  Bedrag in Euro's

  Rekeningnummer (IBAN)

  Rekening op naam van

  U kunt onze privacy verklaring hier lezen.