Richtlijnen naamplaatjes

RICHTLIJNEN NAAMPLAATJE MUUR TEGEN GEWELD

De Stichting Herdenken Geweldslachtoffers is verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van de Muur tegen Geweld.

Het bestuur van de Stichting rekent het dan ook tot zijn taak er zorg voor te dragen, dat de naamplaatjes van door geweld omgekomen slachtoffers met zorg en aandacht aan de Muur tegen Geweld worden aangebracht.

Dit betreft zowel de praktische gang van zaken, als zeker ook de ceremoniële kant. Hiertoe heeft het bestuur de onderstaande richtlijnen opgesteld.

 

 

Algemeen

 • Aan de Muur tegen Geweld kunnen naamplaatjes worden aangebracht van slachtoffers die door geweld om het leven zijn gekomen.
 • De aanmelding van een naamplaatje kan worden gedaan door de nabestaande(n) die het slachtoffer het meest na staat(n).
 • Zijn er twee of meer nabestaanden die het slachtoffer even na staan, dan dienen deze beiden of allen met de plaatsing in te stemmen.
 • De aanmelding kan ook door anderen worden gedaan, maar dan dient de nabestaande die het slachtoffer het meest na staat daarmee in te stemmen.
 • In bijzondere situaties kan overleg worden gepleegd met het secretariaat van de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor het plaatsen van een plaatje, onder opgave van redenen, te weigeren.

 

Ceremonie aanbrengen naamplaatje

 • De Stichting Herdenken Geweldslachtoffers organiseert één keer per jaar – in de maand mei – een ceremonie, tijdens welke nabestaanden een naamplaatje voor hun dierbare aan de muur kunnen aanbrengen.
 • Deze ceremonie wordt voorbereid in nauw overleg met vertegenwoordigers van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG).
 • De ceremonie zelf bestaat uit:
  • informeel samenzijn
  • welkom
  • muziek en gedicht
  • het één voor één aanbrengen van de plaatjes door de nabestaanden
  • muziek
  • het noemen van alle namen van dierbaren, waarvan eerder een plaatje is geplaatst
  • het leggen van bloemen
  • informeel samenzijn

 

Procedure aanmelden naamplaatje

 • Voor het aanmelden van een naamplaatje dient gebruik gemaakt te worden van het formulier: “Aanmelding naamplaatje Muur tegen Geweld”.
 • Het ingevulde formulier dient te worden gestuurd naar het secretariaat van de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers. De adresgegevens staan vermeld bovenaan dit document.
 • Na verloop van tijd wordt een tweede formulier gestuurd; op dit formulier dienen de gegevens van het naamplaatje te worden ingevuld.

 

Werkwijze aanbrengen naamplaatje

 • Voor het aanbrengen van een plaatje dient er in de muur geboord te worden en dit maakt de muur kwetsbaar. Dit betekent dat het boren van de gaatjes en het aanbrengen van het bevestigingsmateriaal wordt gedaan door een professioneel bedrijf.
 • De Stichting Herdenken Geweldslachtoffers heeft hiertoe afspraken gemaakt met een deskundig professioneel bedrijf.

Dit bedrijf is als enige gerechtigd, in opdracht van de Stichting herdenken Geweldslachtoffers, werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om een plaatje aan te brengen aan het Monument.

 

Materiaal naamplaatje

 • De nabestaanden zijn vrij in de keuze van het materiaal van het plaatje: hout, staal, glas, plexiglas, natuursteen e.d.

 

Vorm naamplaatje

 • De nabestaanden zijn vrij in de keuze van de vorm van het plaatje: rechthoek, cirkel, hart, vlinder e.d.

 

Maten naamplaatje

 • Het formaat van het plaatje is aan grenzen gebonden: maximaal 375 cm2, dit is bijvoorbeeld een rechthoek van 25 x 15 cm.
 • De dikte van het gebruikte materiaal kan variëren en kan gevolgen hebben voor het bevestigingsmateriaal. Op het aanmeldingsformulier dient de dikte van het plaatje aangegeven te worden.
 • Het plaatje moet voorzien zijn van 2 schroefgaten met een doorsnee van 7 tot 8 mm. Op het aanmeldingsformulier dient de afstand tussen de harten van de beide schroefgaten aangegeven te worden.
 • De schroefgaten dienen, gerekend van boven naar beneden, in het midden van het plaatje te worden aangebracht.
 • In bijzondere situaties kan overleg worden gepleegd met het secretariaat van de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers.