Per 1 juni is burgemeester Roger de Groot de nieuwe burgemeester van Emmeloord. 9 Jaren is hij de burgemeester geweest van de Wolden waar ons nationale monument “Het Onbevattelijke” staat.

De FNG organiseert hier twee keer per jaar een landelijke herdenkingsdag voor de nabestaanden van geweldsslachtoffers; in de maand mei met naamplaatjesdag en in november met lichtjesavond.

De burgemeester kreeg telkenmale van ons een uitnodiging en telkenmale is hij geweest en nam alle tijd voor de nabestaanden.

Dat werd door het bestuur alsook door de vele nabestaanden zeer op prijs gesteld.

Bij de oprichting is door het bestuur aan de burgemeester gevraagd om lid te worden van het comité van Aanbeveling hetgeen direct met “ja” werd beantwoord.

Op eigen verzoek wil hij nu afzien van dit lidmaatschap.