Afscheid Roger de Groot, burgemeester van de Wolden

Per 1 juni is burgemeester Roger de Groot de nieuwe burgemeester van Emmeloord. 9 Jaren is hij de burgemeester geweest van de Wolden waar ons nationale monument “Het Onbevattelijke” staat.

De FNG organiseert hier twee keer per jaar een landelijke herdenkingsdag voor de nabestaanden van geweldsslachtoffers; in de maand mei met naamplaatjesdag en in november met lichtjesavond.

De burgemeester kreeg telkenmale van ons een uitnodiging en telkenmale is hij geweest en nam alle tijd voor de nabestaanden.

Dat werd door het bestuur alsook door de vele nabestaanden zeer op prijs gesteld.

Bij de oprichting is door het bestuur aan de burgemeester gevraagd om lid te worden van het comité van Aanbeveling hetgeen direct met “ja” werd beantwoord.

Op eigen verzoek wil hij nu afzien van dit lidmaatschap.

 

Lees verder…
Lichtjesavond 2020

Op de Lichtjesavond, rond Allerzielen, herdenken wij onze dierbaren die door geweld om het leven zijn gekomen. Omdat we vanwege de corona maatregelen geen fysieke bijeenkomsten organiseren, kunnen we u dit keer niet verwelkomen bij de Muur tegen Geweld in de gemeente De Wolden. Daarom nodigen we u uit voor de digitale bijeenkomst die a.s. zaterdag vanaf 16.30 plaats zal vinden, onder leiding van onze host Anniko van Santen.

Klik hiervoor op deze link: https://fng.nepgroup-webinars.com/watch_ondemand/Zeeoo1f0bR0/.

Met muziek, gesprekken en elkaar herdenken we onze geliefden en ontsteken we gezamenlijk een kaarsje. We denken en gedenken en vergeten nooit wie ons zijn ontvallen.

Samen dragen maakt licht(er), ook in deze donkere tijden waar we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten maar elkaar hopelijk online zien en samen zijn.

Lees verder…
NIEUWSFLASH!

Van: Bestuur FNG
Aan: Alle FNG lotgenoten
Datum: 24 augustus 2018

Vooraf
Met een Nieuwsflash wil het bestuur u tussen het verschijnen van twee Cocons informeren over lopende zaken.
Actuele berichten
1. Op 10 april heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vergoeding affectieschade met algemene stemmen aangenomen. Met dit voorstel krijgen nabestaanden van geweldslachtoffers recht op een vergoeding voor de emotionele gevolgen van het geweldsmisdrijf. Een vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen de 12.500 en 20.000 euro. De wet wordt van kracht voor nieuwe zaken per 1 januari 2019 (en geldt niet met terugwerkende kracht).
2. De FNG heeft op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid, uitgebreid geadviseerd inzake de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.
3. Nadat Piet Jan Kuipers zich teruggetrokken heeft als lid van de Werkgroep Lotgenoten Contact, is Paul Vlug lid van de Werkgroep geworden. Het bestuur is in overleg met Slachtofferhulp Nederland om de Werkgroep verder te versterken met een casemanager/vrijwilliger.
4. De Werkgroep Lotgenoten Contact heeft een familiedag voor alle lotgenoten georganiseerd. Dit jaar vindt de familiedag plaats op 20 oktober bij het Dolfinarium in Harderwijk. Binnenkort volgen nadere details. De bedoeling is om de familiedag volgend jaar weer in de maand juni te laten plaatsvinden.

Lees verder…S&S weekend 8, 9, 10 juni 2018 Wilhelminaoord

Op het moment dat ik dit verslag schrijf zijn we bijna 2 maanden verder en is het Kidsweekend alweer in zicht. Het is vreselijk puffen deze hittegolf dagen in juli. Er zijn nu veel mensen met vakantie en genieten van deze mooie zomer. Als ik terugblik op het (FNG) S&S weekend 2018 en hetgeen ik in de afgelopen dagen samen Marcella, Mieke en Janny heb gedaan dan besef ik dat wij hele leuke en mooie activiteiten hebben georganiseerd die nu nog steeds doorgaan. Anders, maar dat is logisch want alles in veranderd. Eigenlijk gaat alles te snel, alle veranderingen en ook de interesses van mensen. Daniel en Claudia doen echt hun stinkende best om het ieder in de S&S en Kidsweekenden naar de zin te maken. Daar kan je over denken en praten wat je wilt maar de S&S en Kidsweekenden 2016 – 2017 – 2018 zijn anders dan de S&S en Kidsweekenden 2005 t/m 2015. Andere tijden en andere mensen die nu alles organiseren. We hebben voor alle lotgenoten (alle ADS) de foto’s op een website gezet …………………………………………….. een waardevol archief om in terug te blikken als daar behoefte voor is. Dan nu, mijn verslag over het S&S weekend 2018 in Wilhelminaoord.

Lees verder…