Van: Bestuur FNG
Aan: Alle FNG lotgenoten
Datum: 24 augustus 2018

Vooraf
Met een Nieuwsflash wil het bestuur u tussen het verschijnen van twee Cocons informeren over lopende zaken.
Actuele berichten
1. Op 10 april heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vergoeding affectieschade met algemene stemmen aangenomen. Met dit voorstel krijgen nabestaanden van geweldslachtoffers recht op een vergoeding voor de emotionele gevolgen van het geweldsmisdrijf. Een vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen de 12.500 en 20.000 euro. De wet wordt van kracht voor nieuwe zaken per 1 januari 2019 (en geldt niet met terugwerkende kracht).
2. De FNG heeft op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid, uitgebreid geadviseerd inzake de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.
3. Nadat Piet Jan Kuipers zich teruggetrokken heeft als lid van de Werkgroep Lotgenoten Contact, is Paul Vlug lid van de Werkgroep geworden. Het bestuur is in overleg met Slachtofferhulp Nederland om de Werkgroep verder te versterken met een casemanager/vrijwilliger.
4. De Werkgroep Lotgenoten Contact heeft een familiedag voor alle lotgenoten georganiseerd. Dit jaar vindt de familiedag plaats op 20 oktober bij het Dolfinarium in Harderwijk. Binnenkort volgen nadere details. De bedoeling is om de familiedag volgend jaar weer in de maand juni te laten plaatsvinden.
5. De Dag Herdenken Geweldslachtoffers vindt plaats op 22 september in Wolvega, gemeente Weststellingwerf. De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft de FNG verrast met een toekenning van een subsidie van 2500 euro voor de organisatie van de DHG. Daarnaast is ook een gift van 1500 euro ontvangen van Lionsclub Wolvega.
6. Op 10 november vindt er een lotgenotenbijeenkomst plaats in Almere. Tijdens deze bijeenkomst zal een panel bestaande uit een officier van justitie, een rechter, een strafrechtadvocaat, een misdaadjournalist en een TBS directeur vragen van lotgenoten beantwoorden. Gespreksleider is Peter R. de Vries. Nadere details zullen volgen.
7. Vanwege de vakantie is het niet gelukt om de nieuwe FNG website op 1 augustus te lanceren. Het streven is nu om op 1 september live te gaan. Het bestuur herhaalt haar oproep om gedichten of persoonlijke verhalen op te sturen om op de nieuwe website te plaatsen.

8. De minister voor Rechtsbescherming werkt verder aan de verbetering van de positie van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en uitbreiding van slachtofferrechten in het algemeen. In verband hiermee heeft de FNG het verzoek ontvangen om te adviseren over voorgestelde wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht.
Het betreft zaken als verschijningsplicht verdachten op terechtzittingen, aanvullingen op het spreekrecht en versterking van de positie van het slachtoffer in de tenuitvoerleggingsfase (zoals spreekrecht in tbs verlengingszittingen en informatierechten). Allemaal zaken die de FNG nauw aan het hart liggen en waar ze uitgebreid voor heeft gepleit bij de politiek en de minister.
9. Na eerdere gesprekken met de minister voor Rechtsbescherming over de rechtsongelijkheid in financiële tegemoetkoming van nabestaanden van geweldslachtoffers in het buitenland en in Nederland, heeft de minister het Schadefonds gevraagd om hem hierover te adviseren. Het Schadefonds heeft inmiddels de minister geadviseerd en deze zal later dit jaar de Tweede Kamer informeren. De FNG is door het Schadefonds geconsulteerd.
10. Logo en huisstijl zijn gereed en zullen vanaf nu toegepast worden. Zie het logo op deze Nieuwsflash.
11. Het proces voor het ontbinden van de VOVK, VVRS en LOvNG ligt op schema. Ontbinding is echter pas mogelijk als de stichting FNG de ANBI status heeft verworven (met een ANBI status is financiële steun aftrekbaar voor de belasting) en dit vermeld wordt op een werkende website, samen met een beleidsplan. De verwachting is dat zodra de website live is, de benodigde stappen snel gezet kunnen worden.
12. Met instemming van het bestuur is aan twee betrokken personen (niet-lotgenoten) gevraagd of zij voor elke Cocon een bijdrage zouden willen leveren. Het betreft Jan Bouman, psycholoog en oud DJI medewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid en Gert Jan Slump, criminoloog en deskundige op het gebied van herstelrecht/bemiddeling. In de volgende Cocon zullen zij nader geïntroduceerd worden.