Sport en Spel- enKidsweekend 2018

S&S weekend 8, 9, 10 juni 2018 Wilhelminaoord Op het moment dat ik dit verslag schrijf zijn we bijna 2 maanden verder en is het Kidsweekend alweer in zicht. Het is vreselijk puffen deze hittegolf dagen in juli. Er zijn nu veel mensen met vakantie en genieten van deze mooie zomer. Als ik terugblik op het (FNG) S&S weekend 2018 en hetgeen ik in de afgelopen dagen samen Marcella, Mieke en Janny heb gedaan dan besef ik dat wij hele leuke en mooie activiteiten hebben georganiseerd die nu nog steeds doorgaan. Anders, maar dat is logisch want alles in veranderd. Eigenlijk gaat alles te snel, alle veranderingen en ook de interesses van mensen. Daniel en Claudia doen echt hun stinkende best om het ieder in de S&S en Kidsweekenden naar de zin te maken. Daar kan je over denken en praten wat je wilt maar de S&S en Kidsweekenden 2016 – 2017 – 2018 zijn anders dan de S&S en Kidsweekenden 2005 t/m 2015. Andere tijden en andere mensen die nu alles organiseren. We hebben voor alle lotgenoten (alle ADS) de foto’s op een website gezet …………………………………………….. een waardevol archief om in terug te blikken als daar behoefte voor is. Dan nu, mijn verslag over het S&S weekend 2018 in Wilhelminaoord. Onze rit vanuit Honselersdijk met onze kleindochters Lana en Noor was niet anders dan alle voorgaande jaren. De aankomst in het geweldige vertrouwde witte huis niet anders dan voorheen. Auto uitladen, kamer opzoeken, bedjes opmaken ….. en dan de ontmoetingen en begroetingen met lotgenoten. Is allemaal geweldig … maar de sfeer is niet meer als al die jaren....

Verslag bijeenkomst “Geloof” 20 april 2019

  PAASZATERDAG 20 APRIL Op zaterdag 20 april 2019 organiseerde de FNG een themamiddag over het thema Geloof in Oirschot. De dag is georganiseerd door Roser en Paul Vlug in het parochiehuis van Sint Adolphus van Brabant. Het doel van de bijeenkomst is nader kennismaken met meerdere facetten van het Geloof en wat het geloof eventueel voor je kan betekenen. De begeleiding voor die dag was in de handen gelegd van twee geestelijke begeleiders Jan van Lieverloo en Bert Simons. Dit zijn tevens de begeleiders van de reis naar Lourdes, dus geen voor sommigen van ons geen onbekenden. Slechts een kleine groep heeft zich deze dag verzameld en dat was jammer wat betreft de kwantiteit maar speelde geen rol in de beleving van de deelnemers. De inleiding werd verzorgd door Bert met “geloof als levenshulp”. Op het scherm verschijnt een doolhof dat in eerste instantie een hopeloos beeld geeft door de wirwar van lijntjes. Wanneer men echter goed keek bleek dat men rechtsaanhoudend zich volledig doodliep. Daarentegen als je steevast linksom aanhield was je eerder weer buiten dan je zou denken. Het was een mooie metafoor van hoe of waar kun je houvast krijgen; wat biedt jou perspectief. Jan vervolgde met een mooie PowerPoint presentatie: ‘Op de pelgrimsweg van het geloof’, een -beeldspraak, historie en betekenis- bezinning op de kruisweg. Het herdenken van het lijden en de kruisdood van Christus op Goede Vrijdag en dat met name verbeeld in de kruisweg was het leidende thema voor deze dag. De oudste ons bekende pelgrim naar het Heilig Land is een zekere Melito, bisschop van Sardes in Klein Azië, die in...

Verslag bijeenkomst ouder-kind 23 maart 2019

Kind ouder bijeenkomst 23 maart 2019 Zeer hartelijk werden we in Almere ontvangen met heerlijke cake en wat te drinken. Voor de kinderen had Roser al het nodige voorbereid. Voor elk kind een tasje met benodigdheden voor de middag en iets lekkers. Ook had ze voor alle 5 de kinderen een soort bord gemaakt. Een bord met persoonlijke touch. Na het drinken gingen de kinderen met Roser aan de slag. Kirsten zou eigenlijk de kinderen begeleiden maar was helaas ziek. De volwassenen gingen naar een zaaltje om daar, onder begeleiding van een orthopedagoog, een gesprek te voeren over hoe om te gaan met het verdriet van kinderen. Onze dochter Joy was nog geen jaar oud toen haar papa (mijn man) werd vermoord. Helaas wordt ze door de buitenwereld en ook door school vaak niet begrepen. “Ze weet niet beter dan op te groeien zonder vader” wordt vaak gezegd. En dat kwetst en doet veel pijn. Want opgroeien zonder vader is in elke fase van je leven weer verdrietig. En steeds loop je weer tegen andere problemen aan. En doordat Rob is vermoord, en er enorme media-aandacht voor is geweest, valt er voor Joy ook veel te Googlen. Helaas ook dingen die niet waar zijn of kwetsen. We hebben gepraat over of het mogelijkheid is voor FNG om voorlichtingsmateriaal voor scholen te maken. Zodat kinderen in de toekomst hopelijk beter begeleid kunnen worden op school. Ook hebben we onderling informatie gedeeld. Ondertussen bereidden de kinderen een foto toneelstuk voor. Geheel naar hun eigen inbreng en met veel plezier. Ook deden ze spelletjes. Het is zo bijzonder dat kinderen in zo’n...
DHG Wolvega 22-9-2018

DHG Wolvega 22-9-2018

DHG Wolvega bijeenkomst op 22 September 2018 wil het filmpje niet laden? start het filmpje en zet hem op pauze voor een aantal seconden. Start het filmpje. Beste kwaliteit is...

Lichtjesavond 2018

Lichtjesavond 2018 Namens de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers organiseerde de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers zaterdag 3 november voor het eerst in haar bestaan de lichtjesavond bij de Muur tegen Geweld in De Wolden. Met het lied “This is the Moment”, gezongen door zangeres Petra Vaartjes werd de bijeenkomst geopend. Daarna verwelkomde organisator Margreet Scholing de 170 aanwezigen. Zij refereerde in haar toespraak aan de overdracht van de lichtjesavond aan de FNG. Als een ceremoniemeester leidde zij de aanwezigen op ingetogen wijze door het programma. Jack Keijzer bestuurslid FNG legde in zijn toespraak het accent op alle veranderingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de onderwerpen waar FNG zich mee bezighoud de rechtspositie van nabestaanden Geweldslachtoffers te verbeteren. Zoals: Spreekrecht bij verlenging TBS, Schadevergoeding moord in het buitenland, Verplichte aanwezigheid dader bij rechtszitting, Problematiek Coldcasezaken. Hij gaf uitleg over de Werkgroep Lotgenotencontact en de bijeenkomsten die zij organiseren en dit jaar hebben georganiseerd. De Cocon, voorheen het kwartaalblad van VOVK is nu het informatie blad voor alle nabestaanden. Iedereen ontvangt deze digitaal. Het is ook mogelijk om de Cocon via de post thuis te ontvangen. U dient hiervoor contact op te nemen met het secretariaat van de FNG. Rosa Jansen, bestuursvoorzitter Slachtofferhulp Nederland sprak over de samenwerking met de FNG in het beleidsoverleg met Justitie en Open baar Ministerie en andere ketenpartners. Zij vond de ligging van het Monument in het mooie Reestdal en het Drentse platteland een prachtige omgeving van rust en perfecte plaats voor deze herdenking. Ze was onder de indruk van de sfeer waarmee de duizend lichtjes het Monument omarmden. Wicky van der Meijs sprak over de periode...

Dag Herdenken Geweldslachtoffers, Wolvega 2018

  Na maanden van voorbereiding beginnen we op vrijdag. Tent inrichten, programmaboekjes neerleggen en kaarsjes op de tafels. De tafels voor de foto’s neerzetten en de coniferen en windschermen arriveren. ’s Avonds komen de koren en zangeres repeteren in de tent. De mannen van het geluid zijn een middag bezig geweest om alles te installeren. De TV moeten we ophalen, dus druk, druk. Als net iedereen in de tent is volgt een harde klap onweer met harde wind en regen. De tent trekt en wappert alle kanten op maar blijft staan. Dan volgt een flits en een nog zwaardere klap onweer en pats we zitten in het donker. De stoppen zijn er uit en een eindje verderop ligt een boom om. Gelijk als we bellen komt er iemand van de gemeente zodat we weer stroom hebben. De geluidsmensen hebben een half uur nodig om alles weer goed te zetten en dan kan er eindelijk worden gerepeteerd. We hebben het ondertussen ijskoud want we hebben geen verwarming. Het klinkt toch redelijk, maar niemand is tevreden. Er zijn ook mensen die ons gaan helpen met de linten en na de uitleg gaat iedereen om half negen naar huis. Thuis alles opnieuw doornemen om toch echt niets te vergeten. Het klopt allemaal en we gaan slapen tot vier uur. Ik kan niet slapen, het is te koud in de tent, ik moet echt kachels! Heathers mogen niet meer, maar een hete lucht kachels kunnen we ook niet meer zo snel krijgen. Stress dus. Om 7 uur bellen we de cateraar uit zijn bed en vragen om Heathers, hij heeft er niet 1...