PAASZATERDAG 20 APRIL

Op zaterdag 20 april 2019 organiseerde de FNG een themamiddag over het thema Geloof in Oirschot. De dag is georganiseerd door Roser en Paul Vlug in het parochiehuis van Sint Adolphus van Brabant. Het doel van de bijeenkomst is nader kennismaken met meerdere facetten van het Geloof en wat het geloof eventueel voor je kan betekenen.

De begeleiding voor die dag was in de handen gelegd van twee geestelijke begeleiders Jan van Lieverloo en Bert Simons. Dit zijn tevens de begeleiders van de reis naar Lourdes, dus geen voor sommigen van ons geen onbekenden. Slechts een kleine groep heeft zich deze dag verzameld en dat was jammer wat betreft de kwantiteit maar speelde geen rol in de beleving van de deelnemers.

De inleiding werd verzorgd door Bert met “geloof als levenshulp”. Op het scherm verschijnt een doolhof dat in eerste instantie een hopeloos beeld geeft door de wirwar van lijntjes. Wanneer men echter goed keek bleek dat men rechtsaanhoudend zich volledig doodliep. Daarentegen als je steevast linksom aanhield was je eerder weer buiten dan je zou denken. Het was een mooie metafoor van hoe of waar kun je houvast krijgen; wat biedt jou perspectief.

Jan vervolgde met een mooie PowerPoint presentatie: ‘Op de pelgrimsweg van het geloof’, een -beeldspraak, historie en betekenis- bezinning op de kruisweg. Het herdenken van het lijden en de kruisdood van Christus op Goede Vrijdag en dat met name verbeeld in de kruisweg was het leidende thema voor deze dag. De oudste ons bekende pelgrim naar het Heilig Land is een zekere Melito, bisschop van Sardes in Klein Azië, die in het midden van de 2e eeuw Palestina bezocht, weet Jan ons te vertellen. Achtereenvolgend komt de zin en doel van een pelgrimstocht aan bod. Het is die heilige plek opzoeken waar Christus zijn lijdensweg heeft ondergaan, voor persoonlijke bezinning, reflectie en ervaring van het bezoek aan die ‘plek’. Voor deze (eerste) pelgrimstocht naar het ‘beloofde land’, zijn er in de loop van de eeuwen meerder kleinere alternatieven ontstaan zoals b.v. Santiago de Compostela. Vaak naar plekken waar relikwieën o.d. waren opgebaard. Maar vooral ook om een dergelijke tocht toegankelijker te maken in tijd en mogelijkheden.
Wellicht heeft dat comprimeren van een pelgrimstocht geleidt tot de kruisweg? In ieder geval werd in
1731, door een besluit van paus Clemens XII, door de Kerk officieel de door de Franciscanen met 14 staties uitgebeelde kruisweg, overgenomen.

Alle 14 staties worden doorgenomen en men kreeg van Jan de vraag welke statie het meest indruk maakt of wat je het meest opvalt daarbij. Later op de middag kunnen we dit met elkaar bespreken.
Dan volgt er een bezoek aan de Sint Petrusbasiliek alwaar de kruisweg specifiek door allen in ogenschouw wordt genomen. Ook zonder een dergelijke opdracht is de basiliek een bezoek waard.
De dag werd onderbroken met een voortreffelijke lunch in het restaurant de Burgemeester.

Het middagprogramma wordt gestart met een wandeling door het dorp in stilte met na enige tijd als opdracht: welke figuur uit de kruisweg spreekt je het meest aan en waarom of welke statie spreekt je het meest aan en wat zegt dat over je eigen leven? Na een moment van reflectie tijdens de aanvang van de wandeling worden de ervaringen onderweg uitgewisseld in tweetallen.

Terug in het parochiehuis delen we onze ervaringen met elkaar en komt ook naar voren wat voor sommigen betekenend is in een van de veertien staties. Het is een verhelderend gesprek wat goed geleid wordt door de begeleiders. Een conclusie van deze bijeenkomst is -los van de positieve gevoelens die men heeft ervaren- niet eenvoudig te maken. Doch daar waar het om de essentie van de dag ging: het geloof kan een zeker meerwaarde betekenen voor nabestaanden.

Er wordt afgesloten met een voorlichting over de pelgrimstocht naar Lourdes door de Pelgrimage Stichting PSG, voor slachtoffers en nabestaanden van een ernstig geweldsmisdrijf.
Informatie: https://www.stichtingpsg.nl/