Zwijgrecht van verdachten

Zwijgrecht van verdachten

Naar aanleiding van een artikel in het AD van 11 juni jl.”Een zwijgende verdachte vind ik onverteerbaar”, hebben Jacques Beemsterboer en ik namens de FNG een gesprek gehad met advocaat Willem Jan Ausma. Wij complimenteerden Ausma met zijn inzichten en gaven aan dat zijn uitspraak door nabestaanden gewaardeerd kan worden omdat zij nog te vaak tijdens de rechtsgang geconfronteerd worden met een zwijgende verdachte in de rechtbank . Wij vroegen Willem Jan hoe hij tot dit inzicht gekomen is. Ausma , bekend als verdediger bij een aantal geruchtmakende zaken zoals bv de zaak van Nadia vd Ven en Zamir M., antwoordt dat op een bepaald moment het een opeenstapeling wordt van ervaringen en het inzicht ontstaat dat verdachten op deze manier de processen onnodig rekken en het een spel lijkt te worden tussen advocaten. Een aantal vakbroeders van Ausma reageerden niet blij op het artikel in het AD. Anderen gaven aan dat zij het gevoel van Ausma delen . Wij deelden met Willem Jan de gedachte dat het zwijgen voor een verdachte ook in zijn eigen ontwikkeling op lange termijn averechts kan werken. Uit onderzoek is gebleken dat een verdachte die uitkomt voor zijn daden en daarbij in een later stadium empathie met het slachtoffer of nabestaande ontwikkeld minder snel recidiveert . Willem-Jan wil zich naast de advocatuur ook gaan toeleggen op het coachen van toekomstige advocaten. Hij hoopt dat hij met zijn hernieuwde inzichten jonge advocaten kan inspireren. In de praktijk kan een advocaat in spe dezelfde denkwijze als Ausma hebben. Echter, als een advocaat werkt op een kantoor waar de bedrijfscultuur het zwijgrecht van verdachten stimuleert, dan...

NIEUWSFLASH Jaargang 2 / nr. 2

Van:               Bestuur FNG Aan:               Alle FNG lotgenoten Datum:           22 mei 2019   Vooraf Met een Nieuwsflash wil het bestuur u tussen het verschijnen van twee Cocons informeren over een aantal zaken.   *6 april jongstleden was er een eerste ADV, Algemene Deelnemers Vergadering. Deze werd door ca 45 lotgenoten bijgewoond. Het jaarverslag alsmede het financiële verslag werd besproken. Het jaarverslag zal gepubliceerd worden op de website én in de Cocon. De kascommissie heeft haar waardering uitgesproken voor het werk van onze penningmeester Frans Martens. Vervolgens werd afscheid genomen van Jan van Kleeff als voorzitter. Hij werd geprezen voor zijn inzet voor de Federatie in de afgelopen jaren.   Na het plenaire gedeelte zijn er praatsessie geweest met Buitenlandse Zaken, het IDV en TBS. Het waren goede gesprekken die allemaal weer een vervolg krijgen. Het bestuur heeft besloten tot een herstart van de werkgroep voor Buitenland Moord en een werkgroep te formeren voor TBS- en voor Cold Case zaken. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd en gevraagd eventueel deel te nemen. Samen kunnen wij de pijnpunten wellicht nog beter benoemen om hiermee aan de slag te gaan.   *Zaterdag 18 mei was de naamplaatjes dag . Er zijn 15 nieuwe naamplaatjes bevestigd. Het totaal aantal plaatjes komt hiermee op 155. De Minister van Rechtsbescherming, de heer Dekker, was wederom aanwezig en heeft namens alle slachtoffers van een onopgeloste moord een plaatje bevestigd. Zo’n 190 nabestaanden waren hiervan getuige. Het was een mooie, waardige, emotionele maar bovenal een waardevolle dag.   *De opheffing van de “oude lotgenotenorganisaties” is op een oor na gevild. De websites blijven nog even in de...

NIEUWSFLASH Jaargang 2 / nr. 1

Van: Bestuur FNG Aan: Alle FNG lotgenoten Datum: 28 februari 2019   Vooraf Met een Nieuwsflash wil het bestuur u tussen het verschijnen van twee Cocons informeren over lopende zaken.   Actuele berichten 1. Na indiening van een gedetailleerde begroting voor alle activiteiten in 2019, heeft Fonds Slachtofferhulp de FNG een subsidie toegekend van € 84.500,00 Met deze subsidie kunnen bijeenkomsten voor lotgenoten georganiseerd worden alsmede grote evenementen als de DHG, de Muur en Lichtjesavond.   2. Nu de Stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers op een stevig fundament is gebouwd, door instanties wordt geaccepteerd als een volwaardig en vertegenwoordigende gesprekspartner en lotgenoten de weg naar bijeenkomsten (weer) weten te vinden, vindt een aantal bestuursleden de tijd rijp om een stapje terug te doen. Dit jaar zal dus een aantal bestuurswisselingen plaatsvinden en in goed overleg zullen de bestuurswisselingen gefaseerd worden uitgevoerd. De wisselingen zijn als volgt: *Jan van Kleeff treedt na 10 jaar voorzitterschap bij VOVK en FNG, per 1 april terug als voorzitter en wordt in het bestuur opgevolgd door Jack Keijzer. *Ron Sluijs treedt na 9 jaar als secretaris bij VOVK en FNG terug als secretaris per 1 juli en wordt opgevolgd door Shabana Kooijman. *Wicky Meijs treedt per 1 april toe tot het bestuur en zal zich in eerste instantie richten, samen met Rikus Scholing, op de organisatie van DHG, de Muur en de Lichtjesavond. *Mariet Kraus is onlangs teruggetreden als bestuurslid en heeft inmiddels de Werkgroep Lotgenoten Contact versterkt. *Frans Martens zal later dit jaar als penningmeester terugtreden en worden opgevolgd door Jacques Beemsterboer.   3. De Werkgroep Lotgenoten Contact heeft enige tijd terug bij het...

Stille tocht voor onopgeloste moorden in Almere – Ons Almere

Zaterdag 1 juni wordt er een stille tocht gehouden in Almere. Deze stille tocht gaat over onopgeloste moorden. Alle nabestaanden van meer dan duizend onopgeloste moorden kunnen dan hier terecht. De organisatie FNG, Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers, wilt met deze tocht aandacht vragen voor cold cases. Een cold case is een zaak die na lange tijd nog steeds niet is opgelost.  Aan de tocht doen veel bekende Nederlanders mee zoals Peter R. de Vries en John van den Heuvel. Ook zijn de ministers van rechtsbescherming en van justitie en veiligheid waarschijnlijk aanwezig. De burgemeester van Almere heeft zich ook aangemeld voor de stille tocht. De nabestaanden zijn gevraagd om een bordje of foto van het slachtoffer die zij herdenken bij zich te dragen. De tocht begint om 17:00 en duurt ongeveer een uur. Na de tocht wordt er een roos voor ieder slachtoffer van een cold case neergelegd, op een veld van 10 bij 10 meter. Onlangs is er een ook een website gelanceerd namelijk www.onopgelostemoorden.nl. Hierin staat informatie over de cold cases en de tocht. Nabestaanden kunnen hier ook brieven publiceren aan een slachtoffer, of aan de dader. Naast de website wordt er ook nog gewerkt aan een monument voor de slachtoffers.   Op 23-05-2019 gepubliceerd op Ons Almere –...

Landelijke stille tocht in Almere voor onopgeloste moorden – Ons Almere

Op zaterdag 1 juni houden nabestaanden van slachtoffers van meer dan duizend onopgeloste moorden een stille toch in Almere. De organiserende Federatie Nabestaanden Geweldslachtofferd (FNG) wil met de toch landelijk aandacht vragen voor de zogenoemde cold cases: moorden waarvan de dader, ook na lange tijd, nog steeds onbekend is. De stille tocht heeft als motto ‘zwijgen over moord blijft ongehoord’ Op de website www.onopgelostemoorden.nl kan je alle informatie vinden over de cold cases, en de tocht. Nabestaanden kunnen op deze website ook brieven publiceren die voor hun verloren geliefde is of de dader. Naast de stille tocht, de website en het rozenveld wordt ook gewerkt aan een monument voor slachtoffers van onopgeloste moorden. Momenteel wordt daarover met verschillende beeldhouwers overlegd. Meer informatie: www.onopgelostemoorden.nl   Op 16-05-2019 gepubliceerd op Ons Almere –...

DHG 2019

De Dag Herdenken Geweldslachtoffers 2019 vindt op 21 september plaats in de St Vitus kerk in Hilversum. Op deze dag worden wij onder meer door Burgemeester Pieter Broertjes van harte welkom geheten.