Graag wil het bestuur u een lichtpuntje schenken in de vorm van een digitale kerstboodschap:

https://youtu.be/KRfMbcMEGeM

 

Daarnaast nog een boodschap vervat in een paar woorden:

 

Nog even en het jaar 2020 ligt achter ons. Een bijzonder jaar. Een jaar dat wij waarschijnlijk nooit zullen vergeten. Een jaar waarin ons om zeer begrijpelijke redenen veel beperkingen zijn opgelegd met alle gevolgen van dien.

Als Federatie konden wij helaas geen bijeenkomsten zoals gewoonlijk aanbieden. Geen kidsweekend; -o zo belangrijk voor onze kinderen-, geen decemberbijeenkomst, geen DHG, geen Lichtjesavond. Langs de digitale weg hebben we de DHG en Lichtjesavond georganiseerd om zo toch wat verbinding met elkaar te hebben. Gelukkig is dit door velen van u positief ontvangen.

Helaas kon de boottocht die in mei gepland stond ook niet doorgaan. Tijdens deze boottocht op het Noord Hollands kanaal  van Alkmaar naar Zaanstad  en terug was het tijd om stil te staan bij 25 jaar lotgenotencontact. Lotgenotencontact waar Jef Rijsbergen als eerste en later ook Martin Roos aan de wieg hebben gestaan.

Door de verhalen die zij hoorden van de eerste groep van nabestaanden, waarvan er velen nog steeds aan ons verbonden zijn, werden de eerste contacten gelegd met bv Tweede Kamerleden. Dat ging destijds bijzonder moeizaam; de deuren bleven hermetisch gesloten. Gelukkig gaf deze groep niet op. Inmiddels weten wij met zijn allen bruggen te slaan. Bruggen over vertroebeld water.  Een metafoor voor de vele zaken die niet goed geregeld waren voor ons.

Bruggen met slachtoffers en nabestaanden aan de ene kant en onze partners als OM, Justitie, Slachtofferhulp , Schadefonds Geweldsmisdrijven, Ministerie van Buitenlandse Zaken en anderen aan de andere kant. We zijn Jef en Martin dank verschuldigd voor hun inspanningen van het eerste uur.

Daarna hebben velen hun steentje bijgedragen. En wat hebben wij de afgelopen vele jaren veel bereikt. Dit alles door uw verhalen. Laatst nog is de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten door de Tweede Kamer geloodst. Nog meer uitbreiding van het spreekrecht (stiefouders mogen nu ook spreken) en ook tijdens TBS verlengingszittingen mag van het spreekrecht gebruik gemaakt worden.  En……ook niet onbelangrijk…..de verdachte moet verplicht op de inhoudelijke zittingsdag(en) verschijnen. Of hij wil of niet.

 

Daar mogen wij als grote groep van nabestaanden best trots op zijn. We zijn er nog niet. Er is een hoop te doen en daar gaan wij voor. Samen met u. Samen zijn wij sterk.

Maar eerst nog de kerstijd. Dit jaar ook bijzonder. Qua drukte in de huizen zal het naar het zich laat aanzien reuze meevallen. Dit als gevolg van de strenge lockdown. Onze premier schetste het angstaanjagende beeld dat er vele stoelen als gevolg van het coronavirus aan de kersttafel leegstaan. Dat beeld herkennen wij; binnen onze federatie staat er bij ons allemaal een lege stoel. Bij sommige gezinnen zelfs meerdere. Er heerst een absolute leegte aan een volle tafel.

Het is goed daarbij stil te staan. Het is ook goed om de veerkracht te hebben om daarna weer zo goed en zo kwaad als dat gaat de draad van het leven weer op te pakken. Voor ons zelf. Voor onze familie. Voor onze vrienden. Onze groep is behoorlijk veerkrachtig. Laten wij daar hoop uit putten voor de toekomst Namens het bestuur van de FNG wens ik u veel kracht, troost, liefde, hoop en warmte voor de komende periode en veel gezondheid voor het nieuwe jaar.

Jack Keijzer

Voorzitter bestuur FNG