Nieuwsflash Jaargang 2 / nr. 2

*6 april jongstleden was er een eerste ADV, Algemene Deelnemers Vergadering. Deze werd door ca 45 lotgenoten bijgewoond. Het jaarverslag alsmede het financiële verslag werd besproken. Het jaarverslag zal gepubliceerd worden op de website én in de Cocon. De kascommissie heeft haar waardering uitgesproken voor het werk van onze penningmeester Frans Martens.
Nieuwsflash Jaargang 2 / nr. 1

Actuele berichten

1. Na indiening van een gedetailleerde begroting voor alle activiteiten in 2019, heeft Fonds Slachtofferhulp de FNG een subsidie toegekend van
€ 84.500,00

Met deze subsidie kunnen bijeenkomsten voor lotgenoten georganiseerd worden alsmede grote evenementen als de DHG, de Muur en Lichtjesavond…
Stille tocht voor onopgeloste moorden in Almere – Ons Almere

Zaterdag 1 juni wordt er een stille tocht gehouden in Almere. Deze stille tocht gaat over onopgeloste moorden. Alle nabestaanden van meer dan duizend onopgeloste moorden kunnen dan hier terecht.

De organisatie FNG, Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers, wilt met deze tocht aandacht vragen voor cold cases. Een cold case is een zaak die na lange tijd nog steeds niet is opgelost. 

Aan de tocht doen veel bekende Nederlanders mee zoals Peter R. de Vries en John van den Heuvel. Ook zijn de ministers van rechtsbescherming en van justitie en veiligheid waarschijnlijk aanwezig. De burgemeester van Almere heeft zich ook aangemeld voor de stille tocht. De nabestaanden zijn gevraagd om een bordje of foto van het slachtoffer die zij herdenken bij zich te dragen.

De tocht begint om 17:00 en duurt ongeveer een uur. Na de tocht wordt er een roos voor ieder slachtoffer van een cold case neergelegd, op een veld van 10 bij 10 meter.

Onlangs is er een ook een website gelanceerd namelijk www.onopgelostemoorden.nl. Hierin staat informatie over de cold cases en de tocht. Nabestaanden kunnen hier ook brieven publiceren aan een slachtoffer, of aan de dader. Naast de website wordt er ook nog gewerkt aan een monument voor de slachtoffers.

Lees verder…
Landelijke stille tocht in Almere voor onopgeloste moorden – Ons Almere

Op zaterdag 1 juni houden nabestaanden van slachtoffers van meer dan duizend onopgeloste moorden een stille toch in Almere.

De organiserende Federatie Nabestaanden Geweldslachtofferd (FNG) wil met de toch landelijk aandacht vragen voor de zogenoemde cold cases: moorden waarvan de dader, ook na lange tijd, nog steeds onbekend is.

De stille tocht heeft als motto ‘zwijgen over moord blijft ongehoord’

Op de website www.onopgelostemoorden.nl kan je alle informatie vinden over de cold cases, en de tocht. Nabestaanden kunnen op deze website ook brieven publiceren die voor hun verloren geliefde is of de dader.

Naast de stille tocht, de website en het rozenveld wordt ook gewerkt aan een monument voor slachtoffers van onopgeloste moorden. Momenteel wordt daarover met verschillende beeldhouwers overlegd.

Meer informatie: www.onopgelostemoorden.nl

 

Op 16-05-2019 gepubliceerd op Ons Almere – https://onsalmere.nl/artikel/2019/05/16/landelijke-stille-tocht-in-almere-voor-onopgeloste-moorden

Lees verder…
DHG 2019

De Dag Herdenken Geweldslachtoffers 2019 vindt op 21 september plaats in de St Vitus kerk in Hilversum.

Op deze dag worden wij onder meer door Burgemeester Pieter Broertjes van harte welkom geheten.

 

Lees verder…
Nieuwsflash Jaargang: 1 / nr.3

Van: Bestuur FNG
Aan: Alle FNG lotgenoten
Datum: 30 november 2018

Vooraf
Met een Nieuwsflash wil het bestuur u tussen het verschijnen van twee Cocons informeren over lopende zaken.
Actuele berichten

1. Op 9 november heeft de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een brief gestuurd met de contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand. Het bestuur heeft de minister er op gewezen dat de FNG het belangrijk vindt dat naast gesubsidieerde rechtsbijstand in strafzaken, ook in familierechtszaken die het directe gevolg zijn van de strafzaak, nabestaanden toegang moeten krijgen tot gesubsidieerde rechtsbijstand zonder toetsing van inkomen. Het gaat dan veelal om familierechtszaken als omgangsregeling of informatievoorziening met betrekking tot kinderen als nabestaanden van een geweldslachtoffer en aangespannen door een dader/ouder.
Een aantal 2e Kamerleden is op dit punt geattendeerd. Zij zullen dit in de behandeling van het wetsvoorstel aan de orde stellen.

2. Namens de FNG heeft onze lotgenoot Arsène van Nierop op uitnodiging van de Franse overheid op 5 november in Parijs deelgenomen aan een Europees congres over “Veerkracht” van slachtoffers en nabestaanden van geweld- en terrorisme slachtoffers. Slachtofferorganisaties en lotgenotenorganisaties uit diverse Europese landen waren op kosten van de Franse overheid gevraagd hier aan deel te nemen.

Lees verder…