Van:               Bestuur FNG

Aan:               Alle FNG lotgenoten

Datum:           22 mei 2019

 

Vooraf

Met een Nieuwsflash wil het bestuur u tussen het verschijnen van twee Cocons informeren over een aantal zaken.

 

*6 april jongstleden was er een eerste ADV, Algemene Deelnemers Vergadering. Deze werd door ca 45 lotgenoten bijgewoond. Het jaarverslag alsmede het financiële verslag werd besproken. Het jaarverslag zal gepubliceerd worden op de website én in de Cocon. De kascommissie heeft haar waardering uitgesproken voor het werk van onze penningmeester Frans Martens.

Vervolgens werd afscheid genomen van Jan van Kleeff als voorzitter. Hij werd geprezen voor zijn inzet voor de Federatie in de afgelopen jaren.

 

Na het plenaire gedeelte zijn er praatsessie geweest met Buitenlandse Zaken, het IDV en TBS.

Het waren goede gesprekken die allemaal weer een vervolg krijgen.

Het bestuur heeft besloten tot een herstart van de werkgroep voor Buitenland Moord en een werkgroep te formeren voor TBS- en voor Cold Case zaken. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd en gevraagd eventueel deel te nemen. Samen kunnen wij de pijnpunten wellicht nog beter benoemen om hiermee aan de slag te gaan.

 

*Zaterdag 18 mei was de naamplaatjes dag . Er zijn 15 nieuwe naamplaatjes bevestigd. Het totaal aantal plaatjes komt hiermee op 155. De Minister van Rechtsbescherming, de heer Dekker, was wederom aanwezig en heeft namens alle slachtoffers van een onopgeloste moord een plaatje bevestigd.

Zo’n 190 nabestaanden waren hiervan getuige. Het was een mooie, waardige, emotionele maar bovenal een waardevolle dag.

 

*De opheffing van de “oude lotgenotenorganisaties” is op een oor na gevild. De websites blijven nog even in de lucht. De bedoeling is dat een gedeelte van de inhoud wordt toegevoegd aan de website van de FNG.

 

*De FNG heeft inmiddels een nieuwe brochure. Naar ons idee ziet deze er mooi uit.

(zie bijlage)

 

*De voorbereidingen voor de stille tocht voor de cold case zaken zijn in volle gang. Loopt u mee? Inschrijving hiervoor kan via www.onopgelostemoorden.nl.

En als u een brief aan de moordenaar wilt schrijven laat het svp weten aan Wicky van der Meys. Zij zal het desgewenst op de website zetten.

 

*Vanuit het Schadefonds Geweldsmisdrijven kregen wij het nieuws dat nabestaanden van slachtoffers van geweldmisdrijven die op Bonaire, Sint Eustatius of Saba zijn gepleegd, op of na 1 april 2017 in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige uitkering van het Schadefonds.

 

*Op 22 juni organiseert de FNG haar jaarlijkse familiedag. De inschrijving is gesloten vanwege het bereikte maximum. Dat is op zichzelf goed nieuws voor de organisatie maar jammer voor een aantal lotgenoten dat mogelijk niet mee kan naar het Dierenpark Amersfoort. Het bestuur doet haar best om toch extra lotgenoten mee te laten gaan.

Het bestuur neemt er goede nota van dat voor de tweede opéénvolgende keer de inschrijving al vrij vol zat.

Komend weekend is de bijeenkomst in Ommen, waar Arie van Tongeren de organisatie op zich neemt van de koesafarie.

Fijne bijeenkomsten allemaal.

 

*Heeft u nagedacht over een mogelijke bestuursfunctie? Wij zijn ernaar op zoek. Laat het ons svp weten; wij geven u graag alle relevantie informatie.