Van: Bestuur FNG

Aan: Alle FNG lotgenoten

Datum: 28 februari 2019

 

Vooraf

Met een Nieuwsflash wil het bestuur u tussen het verschijnen van twee Cocons informeren over lopende zaken.

 

Actuele berichten

1. Na indiening van een gedetailleerde begroting voor alle activiteiten in 2019, heeft Fonds Slachtofferhulp de FNG een subsidie toegekend van
€ 84.500,00

Met deze subsidie kunnen bijeenkomsten voor lotgenoten georganiseerd worden alsmede grote evenementen als de DHG, de Muur en Lichtjesavond.

 

2. Nu de Stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers op een stevig fundament is gebouwd, door instanties wordt geaccepteerd als een volwaardig en vertegenwoordigende gesprekspartner en lotgenoten de weg naar bijeenkomsten (weer) weten te vinden, vindt een aantal bestuursleden de tijd rijp om een stapje terug te doen.

Dit jaar zal dus een aantal bestuurswisselingen plaatsvinden en in goed overleg zullen de bestuurswisselingen gefaseerd worden uitgevoerd.

De wisselingen zijn als volgt:

*Jan van Kleeff treedt na 10 jaar voorzitterschap bij VOVK en FNG, per
1 april terug als voorzitter en wordt in het bestuur opgevolgd door Jack Keijzer.

*Ron Sluijs treedt na 9 jaar als secretaris bij VOVK en FNG terug als secretaris per 1 juli en wordt opgevolgd door Shabana Kooijman.

*Wicky Meijs treedt per 1 april toe tot het bestuur en zal zich in eerste instantie richten, samen met Rikus Scholing, op de organisatie van DHG, de Muur en de Lichtjesavond.

*Mariet Kraus is onlangs teruggetreden als bestuurslid en heeft inmiddels de Werkgroep Lotgenoten Contact versterkt.

*Frans Martens zal later dit jaar als penningmeester terugtreden en worden opgevolgd door Jacques Beemsterboer.

 

3. De Werkgroep Lotgenoten Contact heeft enige tijd terug bij het bestuur een ambitieus voorstel ingediend voor lotgenotenbijeenkomsten in 2019. Nu de subsidie door Fonds Slachtofferhulp is toegekend, heeft het bestuur het voorstel goedgekeurd.

 

4. Het bestuur heeft besloten om op 6 april in De Kom in Leusden een ADV (Algemene Deelnemers Vergadering) te houden om lotgenoten bij te praten over de FNG activiteiten in 2018 en de financiële positie toe te lichten. Aansluitend zullen er presentaties en vraag & antwoord sessies zijn met vertegenwoordigers van een tbs kliniek, het IDV en van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer informatie volgt binnenkort.

 

5. De DHG wordt dit jaar op 21 september gehouden in Hilversum.
De St. Vitus kerk zal onze ontmoetingslocatie zijn.