Naar aanleiding van een artikel in het AD van 11 juni jl.”Een zwijgende verdachte vind ik onverteerbaar”, hebben Jacques Beemsterboer en ik namens de FNG een gesprek gehad met advocaat Willem Jan Ausma.

Wij complimenteerden Ausma met zijn inzichten en gaven aan dat zijn uitspraak door nabestaanden gewaardeerd kan worden omdat zij nog te vaak tijdens de rechtsgang geconfronteerd worden met een zwijgende verdachte in de rechtbank .

Wij vroegen Willem Jan hoe hij tot dit inzicht gekomen is. Ausma , bekend als verdediger bij een aantal geruchtmakende zaken zoals bv de zaak van Nadia vd Ven en Zamir M., antwoordt dat op een bepaald moment het een opeenstapeling wordt van ervaringen en het inzicht ontstaat dat verdachten op deze manier de processen onnodig rekken en het een spel lijkt te worden tussen advocaten.

Een aantal vakbroeders van Ausma reageerden niet blij op het artikel in het AD. Anderen gaven aan dat zij het gevoel van Ausma delen .

Wij deelden met Willem Jan de gedachte dat het zwijgen voor een verdachte ook in zijn eigen ontwikkeling op lange termijn averechts kan werken. Uit onderzoek is gebleken dat een verdachte die uitkomt voor zijn daden en daarbij in een later stadium empathie met het slachtoffer of nabestaande ontwikkeld minder snel recidiveert .

Willem-Jan wil zich naast de advocatuur ook gaan toeleggen op het coachen van toekomstige advocaten.

Hij hoopt dat hij met zijn hernieuwde inzichten jonge advocaten kan inspireren. In de praktijk kan een advocaat in spe dezelfde denkwijze als Ausma hebben. Echter, als een advocaat werkt op een kantoor waar de bedrijfscultuur het zwijgrecht van verdachten stimuleert, dan blijkt het voor hem moeilijk om tegen de stroom in te gaan.

Jacques vertelde over zijn presentaties binnen de gevangenissen. Ooit maakte hij mee dat een advocaat een dader al 2 weken na het begaan van het delict adviseerde een brief aan nabestaande te schrijven om zijn spijt te betuigen. De brief viel bij de nabestaanden totaal in verkeerde aarde.

Jacques kan zich in de gevoelens van de nabestaanden verplaatsen en kon de advocaat daarover feed back geven.

Wij vragen ons af of ervaringen en gevoelens van nabestaanden onderdeel kunnen zijn van het opleidingstraject voor de advocatuur.

Ondergetekende vertelt over de film die opgenomen is voor gevangenissen en het Middelbaar Onderwijs. Met deze film proberen nabestaanden van een onopgeloste moord de kijker inzicht te geven in de gevolgen van een moord.

Er is grote bezorgdheid rond het gebruik van drugs en alcohol. 60 % van de zware delicten wordt onder invloed gepleegd aldus cijfers van het OM. Gamen in combinatie met alcohol en drugs kunnen de werkelijkheid en de virtuele wereld door elkaar halen, met alle consequenties van dien. Ausma gaat kijken of er een mogelijkheid bestaat om nabestaanden te betrekken .

Nabestaanden kunnen de heftige emoties rond het verlies een leven lang met zich meegedragen.

Onlangs werd Ausma hiermee zelf geconfronteerd. Tijdens het vormen van een erehaag tijdens een uitvaart begon een nabestaande die 8 jaar geleden een familielid verloor te schreeuwen dat hij niet in de erehaag mocht staan omdat hij de dader verdedigd had.

Zaken kunnen zeer complex zijn. Ausma refereert aan een geval met een vader die voor moord in de gevangenis zit en nu ook zijn kinderen niet meer mag zien. Hij trof zijn partner in het huwelijksbed aan met een ander. Dat hij blind door woede een moord heeft gepleegd wil niet zeggen dat hij een slechte vader is. Ausma hoopt dat ook nabestaanden hiernaar kunnen kijken. Een zaak heeft altijd 2 kanten.

Onder de indruk van Willem-Jans ideologie om zwijgen niet te stimuleren bij verdachten nodigen wij hem uit om bij de FNG een presentatie te houden. Ausma staat hier zeer positief tegenover.

Ook advocaat Job Knoester heeft onlangs in het televisieprogramma de Hofbar aangegeven graag van gedachten te wisselen met nabestaanden van geweldslachtoffers. Wellicht kan de FNG een dag plannen waarbij beide advocaten aan het woord komen.

Wij hebben een fijn gesprek met Willem-Jan gehad en zijn blij met zijn inzichten, hopelijk volgen meer collega’s van hem zijn voorbeeld.

 

 

Prof-Hostess bv.

Wicky van der Meys

Tel;06-408 65 794

 

Luxemburgstraat 91,

1363 Bk Almere