Kerstboodschap 2020

Graag wil het bestuur u een lichtpuntje schenken in de vorm van een digitale kerstboodschap:

https://youtu.be/KRfMbcMEGeM

 

Daarnaast nog een boodschap vervat in een paar woorden:

 

Nog even en het jaar 2020 ligt achter ons. Een bijzonder jaar. Een jaar dat wij waarschijnlijk nooit zullen vergeten. Een jaar waarin ons om zeer begrijpelijke redenen veel beperkingen zijn opgelegd met alle gevolgen van dien.

Als Federatie konden wij helaas geen bijeenkomsten zoals gewoonlijk aanbieden. Geen kidsweekend; -o zo belangrijk voor onze kinderen-, geen decemberbijeenkomst, geen DHG, geen Lichtjesavond. Langs de digitale weg hebben we de DHG en Lichtjesavond georganiseerd om zo toch wat verbinding met elkaar te hebben. Gelukkig is dit door velen van u positief ontvangen.

Helaas kon de boottocht die in mei gepland stond ook niet doorgaan. Tijdens deze boottocht op het Noord Hollands kanaal  van Alkmaar naar Zaanstad  en terug was het tijd om stil te staan bij 25 jaar lotgenotencontact. Lotgenotencontact waar Jef Rijsbergen als eerste en later ook Martin Roos aan de wieg hebben gestaan.

Door de verhalen die zij hoorden van de eerste groep van nabestaanden,

Lees verder…Naamplaatjesdag 2020

Als gevolg van het COVID-19 virus is de geplande bijeenkomst van 16 mei 2020 niet doorgegaan.

Op deze dag was het de bedoeling dat  er weer een aantal naamplaatjes op het nationale monument ’t Onbevattelijke zouden worden bevestigd in aanwezigheid van onze minister voor rechtsbescherming, Sander Dekker.

De minister stelde voor om, in plaats hiervan en  ten behoeve van de nabestaanden een videoboodschap in te spreken.

 

 

Namens de nabestaanden is  door de FNG een bloemstuk neer gelegd.

Ook Slachtofferhulp Nederland en het Schadefonds Geweldslachtoffers hebben bloemstukken neergelegd.

Opdat onze dierbaren niet vergeten worden.

 

 

Het hart bestaat uit 2 delen.
De linkerkant is zacht en beeld het leven uit.
De rechterkant is hard grillig, is abrupt afgebroken, beeld de rouw de dood uit.
Basis van het bloemwerk de vingerplantbladen, beeld handen uit, op handen
gedragen.
verschillende bloemen, ieder mens was uniek, met zijn/haar bloeiwijze.

Lees verder…
Zwijgrecht van verdachten

Naar aanleiding van een artikel in het AD van 11 juni jl.”Een zwijgende verdachte vind ik onverteerbaar”, hebben Jacques Beemsterboer en ik namens de FNG een gesprek gehad met advocaat Willem Jan Ausma.
Nieuwsflash Jaargang 2 / nr. 2

*6 april jongstleden was er een eerste ADV, Algemene Deelnemers Vergadering. Deze werd door ca 45 lotgenoten bijgewoond. Het jaarverslag alsmede het financiële verslag werd besproken. Het jaarverslag zal gepubliceerd worden op de website én in de Cocon. De kascommissie heeft haar waardering uitgesproken voor het werk van onze penningmeester Frans Martens.