Drie maanden later zag moeder bij háár
een extreme woede in woord en gebaar:
ze overleefde twéémaal hun poging tot moord
en vluchtte noodgedwongen naar een veiliger oord …

Haar hart is ziek geworden, kapot,
Haar leven zit voorlopig nog op slot.