Honderden namen op een lint
daar staat de naam ook van mijn kind
een naam en een onpeilbaar leed
mijn kind dat nergens meer van weet

zo veelbelovend en zo jong
maar toen heeft iemand haar vermoord
haar mond is stom en ook haar tong
daarom voer ik voor haar het woord

in Ommen wordt een stem gehoord
voor allen weggerukt door moord
opdat zij leven in ons hart

hun stem wordt nimmermeer gehoord
omdat zij allen zijn vermoord
en toch – zij leven in ons hart

 

Paul Kuiper