Wat fijn dat ik mag praten
ik krijg bij u gehoor
mijn leven zit vol gaten
waardoor ‘k mijn doel verloor
Ik nam zomaar een leven
ach, ik wist niet wat ik deed
wil mij toch vrijheid geven
ik, die in mijn jeugd zo leed
Wat fijn dat ik kan sturen
de mate van mijn straf
‘k zit om mij heen te gluren
terwijl u vonnis gaf
“t Is goed dat wordt bekeken
waarom iets is gedaan
recht om dit zich uit te spreken
een recht
waar wij toch allen achter staan
De ruimte die de rechter gaf
maakt hem beïnvloedbaar
voor het bepalen van de straf
en tekent geen bezwaar
De wet spreekt zich hier tegen
elk woord of elke vorm van spijt
mag bij het vonnis wegen
en de dader ja die kan hierdoor
wel zijn emoties kwijt
Minister, kijk wat hier gebeurd
wat slachtoffers beleven
de wet van spreekrecht zo gekleurd
een privilege aan de dader zo gegeven

Marijke Schipper

*******************************************************************************

Hoe zinloos is geweld
wie kan een antwoord geven
op de vraag die ons zo kwelt
is onmacht dan ons streven?
Ik had een slapeloze nacht
nadat ik weer moest horen
dat een kind vol levenskracht
van dit zwarte heeft verloren
’t Is extreem wat overspoelt
moeten wij toch op gaan staan
een teken zo voor ons bedoeld
om met ons licht te werk te gaan
Hoe sterk zijn onze stralen
van liefde en van licht
om met kracht te gaan vertalen
opdat het donk’re zwicht
Ik vertrouw, wij zijn met velen
gesterkt door Vader’s hand
wellicht krijgt het “zinloze”
een meer “zinvolle” kant

Marijke Schipper

****************************************************************************
Stel u zou een dag verruilen
een etmaal in mijn schoenen staan
de onmacht voelt en niet meer kunnen huilen
voor het onrecht, u wordt aangedaan
Stel, dat u het boek wilt sluiten
wacht en wacht tot recht geschiedt
zo staat u in mijn schoenen buiten
nee zelfs ik gun u mijn schoenen niet

Marijke Schipper