Wees bedachtzaam op uw woorden.
Besef hoe gauw u harten breekt.
hun kracht kan veel gevoel vermoorden.
De tong blijkt als een snijdend zwaard,
dat met venijn diep kan doorsteken.
Die weet dat hij het hart bezwaart,
en harte deuren zal doorbreken.
Wie door frustraties wonden slaat,
door bitterheid of wrok gedreven.
Weet niet waarom het werkelijk gaat,
en wat de waarde is van ’t leven.
Waar geen begrip en liefde heerst,
en geen geduld om echt te horen.
Maar slechts het kwade overheerst,
hem blijkt slechts weinig goeds beschoren.
Maar wie de liefde binnenlaat,
legt ’t fundament om op te bouwen.
Waarop de liefdewoning staat,
die onze ogen dan aanschouwen.
Met haat en wrok kan men niets winnen.
die holt ons uit en vreet ons aan.
Maar wie met liefde zal beginnen,
doet op de juiste wegen gaan.

Eveline