Dit is de eerste maal dat in FNG verband een nieuwsbrief verschijnt. Met de nieuwsbrief wil het bestuur u in de komende jaren informeren over zaken die haar achterban moet weten. Binnenkort volgt ook een vernieuwde website én een nieuwe huisstijl. Daaraan wordt nu nog de laatste hand gelegd.
Actuele berichten:
1. Op dinsdag 10 april zal het Wetsvoorstel vergoeding van affectieschade opnieuw ter stemming worden gebracht in de Eerste Kamer. Het ziet er naar uit dat het wetsvoorstel nu wel zal worden aangenomen, zodat ook nabestaanden in de toekomst kunnen rekenen op deze vorm van smartengeld.
2. FNG is nu formeel opgericht. De ontbindingsvergaderingen van de onderliggende verenigingen en stichting zijn al geweest of volgen binnenkort.
3. De FNG heeft een eigen betaalstichting, de Stichting Herdenken Geweldsslachtoffers, waarbinnen alle evenementen worden georganiseerd met eigen financiën.
4. Een paar weken geleden ontdekte het bestuur onregelmatigheden in de administratie van de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers. In reactie daarop heeft het bestuur Cor Sterkenburg geschorst als bestuurslid en penningmeester van de stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers en Stichting Herdenken Geweldslachtoffers. Het bestuur heeft aangifte gedaan bij de Politie en de schorsing is inmiddels omgezet in definitief ontslag en royement. Het bestuur betreurt deze kwestie ten zeerste en stelt alles in het werk om de schade te verhalen. Advocaat Richard Korver en Fonds Slachtofferhulp staan ons hierin met raad en daad bij.
5. Het bestuur heeft Frans Martens bereid gevonden de taken van Cor Sterkenburg over te nemen. Hij is met onmiddellijke ingang benoemd tot bestuurslid en penningmeester van de stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers en Stichting Herdenken Geweldslachtoffers.
6. Fonds Slachtofferhulp heeft onlangs een subsidie toegekend van € 81.000,- voor de gezamenlijke activiteiten van onze nieuwe FNG / SHG. Dit is inclusief eenmalige kosten voor nieuwe huisstijl en communicatiekosten.
7. Toekenning subsidie aan Stichting pelgrimage door Fonds
8. Dag Herdenken Geweldsslachtoffers zal dit jaar plaatsvinden op … september