De natuur,

Wat is echt, wat is puur?
Zie om je heen, het is de natuur.
De natuur met al die onverklaarbare kracht.
Waarom geloven in God of koning met macht?
Goed en kwaad, goddelijkheid zit tussen eigen oren.
Waarom willen mensen dit niet weten of horen?

Wat is echt, wat is puur?
Zie om je heen, het is de natuur.
Groeien, bloeien, leven, sterven, alles is een feit.
Waarom een heer, een onzichtbare goddelijkheid?
De natuur staat niet toe, dat mislukkingen blijven leven.
Het is de mens, die de onmens hun daden vergeven.

Wat is echt, wat is puur?
Zie om je heen, het is de natuur.
Het is de onmens, die zich voelt boven alles verheven.
De natuur, zal hij verspilling, onmenselijkheid vergeven?
Minachting, misbruik, zelfverrijking en honger naar macht,
het is toch de natuur, altijd de sterkste, die het laatst lacht!

Wat is echt, wat is puur?
Zie om je heen, het is de natuur.
Het is de onmens die met schijnheiligheid, bedrog en preken
de onschuldige doen volgen, door hun woorden bezweken.
Roven, moorden,bedriegen, vernietigen, zichzelf verrijken.
De onschuldige moet lijden, met pijn en lede ogen toekijken.

Wat is echt, wat is puur?
Zie om je heen, het is de natuur.
Na het heengaan van alle onschuldige mensen is mijn wil.
Vernietig de onmens, door water of vuur, koelbloedig en kil.
Treur niet om het verlies van deze soort, een mislukte schepping.
De natuur gaat door, met al het mooie, vergeet de mens, uw enige mislukking!

Martin