6-1-1971    22-9-1996

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark White